INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Baza Danych Automatycznych Monitoring Wód Podziemnych
Abstrakt: Baza Danych Automatycznych Monitoring Wód Podziemnych zawiera wyniki pomiarów głębokości [m n.p.m.] do zwierciadła wody podziemnej (monitoring ilościowy w ramach zadań psh), wyniki pomiarów temperatury wody w otworze (piezometrze), wyniki pomiarów ciśnienia atmosferycznego.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia, monitoring środowiska, monitoring wód, dane monitoringowe, dane przestrzenne, baza danych, wody, hydrogeologia
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::4326
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Monitorowanie położenia zwierciadła wody podziemnej przy pomocy urządzeń systemu automatyki pomiarowej rozpoczęto w 2008 roku. System aparatury pomiarowo-badawczej dla automatycznych ciągłych pomiarów wód podziemnych sieci obserwacyjno-badawczej Państwowej Służby Hydrogeologicznej PIG-PIB funkcjonuje w ponad 100 punktach sieci obserwacyjno-badawczej, zlokalizowanych w stacjach hydrogeologicznych I-go rzędu oraz w 2 stacjach hydrogeologicznych II-go rzędu.
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: e12c3946-23cc-4ba1-9698-d32c2c05cda2
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/Cor. 1:2006