INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Baza Danych Monitoringu Granicznego
Abstrakt: Baza danych zawiera dane o punktach obserwujących wody podziemne w rejonach przygranicznych między Polską a: Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Rebupliką Słowacką, Ukrainą, Białorusią, Republiką Litewską, Federacją Rosyjską oraz wyniki pomiarów głębokości zwierciadła wód podziemnych i analiz chemicznych.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia, monitoring środowiska, monitoring wód, dane monitoringowe, dane przestrzenne, baza danych, wody, hydrogeologia
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::4326
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Najstarsze pomiary wykonane w ramach monitoringu granicznego pochodzą z lat 70-tych XX wieku (ówczesne NRD i Czechosłowacja). Pomiary archiwalne są sukcesywnie importowane do bazy.
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: a8bf1240-5672-45b6-879d-04c1cb556762
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003