INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Geological map of Poland without cenosoic deposits at 1:1000 000 scale
Abstrakt: Geological map of Poland without cenosoic deposits at 1:1000 000 scale
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geology, OneGeology, Poland
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::2180
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: -
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Polish Geological Institute-National Research Institute (PGI-NRI)
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: 03a05fbc-0bef-40bd-bb8f-5b40ca9fafe7
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006