INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Mapa geologiczna Polski ścięcia poziomego w skali 1:1000 000
Abstrakt: Mapa geologiczna Polski ścięcia poziomego w skali 1:1000 000 obejmuje 6 poziomów ścięcia na głebokości -500, -1000, -2000, -3000, -4000, -5000 m n.p.m.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia, OneGeology, Polska
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::2180
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Szczegółowość danych zobrazowanych na mapie odpowiada skali 1: 1000 000
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: 0db740c8-5fc8-4eeb-96ff-ae1dded7aca0
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006