INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Mapa geologiczno-turystyczna Gorczańskiego Parku Narodowego 1:25 000
Abstrakt: Mapa geologiczno-turystyczna Gorczańskiego Parku Narodowego 1: 25 000 jest jedną z 10 częściowej serii map, opracowanych na zlecenie Ministerstwa Środowiska, projekt finansowany ze środków NFOŚiGW.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: Rekreacja, Turystyka
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG:7.9:2180
Zakres przestrzenny:
Zasoby powiązane topologicznie

Jest zawarty w:62

Przecina:10

Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Pierwsze wydanie w postaci bazy danych.
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: e50b71a2-f09d-11e3-86ae-b2227cce2b54
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006