INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Mapa geologiczno - turystyczna
Kategoria: -
Abstrakt: Usługa prezentuje serię map geologiczno-turystycznych parków narodowych i krajobrazowych wykonaną przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zamówienie Ministerstwa Środowiska ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mapy opracowano na podstawie materiałów archiwalnych i prac przeprowadzonych w terenie. Składają się one z kilku warstw o tematyce geologicznej i turystycznej.
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG:7.9:2180
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: -
Nazwa dokumentu: OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification 1.3.0
Zgodne/niezgodne: WMS jest zgodny ze specyfikacją: OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification 1.3.0
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: c3908ac7-2fe2-41c7-a68d-0e9c72da794c
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19119
Wersja standardu: 2005/Amd.1:2008