INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Glacitectonic map of Poland at 1:1000 000 scale
Abstrakt: Glacitectonic map of Poland at 1:1000 000 scale
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geology, OneGeology, Poland
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::2180
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: -
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Polish Geological Institute-National Research Institute (PGI-NRI)
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: dca87095-756a-4f88-ba58-2fe9a3f6af93
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006