INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Mapa glacitektoniczna Polski w skali 1:1000 000
Abstrakt: Mapa glacitektoniczna Polski w skali 1:1000 000
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia, OneGeology, Polska
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::2180
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Szczegółowość danych zobrazowanych na mapie odpowiada skali 1: 1000 000
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: f2ee35c7-c187-4602-b29d-17ee61a86552
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006