INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem ANALIZY
Abstrakt: Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem ANALIZY jest bazą, w której gromadzone są dane analityczne lub pomiarowe pochodzące z otworów wiertniczych lub punktów badawczych. Podsystem ANALIZY powiązany jest z podsystemami OTWORY i PUNKTY BADAWCZE. Dotychczas w podsystemie zgromadzono znaczne ilości danych z pomiarów magnetycznych i grawimetrycznych, a także dane o właściwościach fizycznych skał, badanych punktowo w otworach wiertniczych.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia, geofizyka, grawimetria, magnetometria, badania petrofizyczne
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::2180
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Informacje o obiektach wprowadzanych do bazy danych pochodzą z: - bazy archiwalnych materiałów magnetycznych i bazy archiwalnych materiałów grawimetrycznych opracowanej przez Przedsiębiorstwo W 2003 r. dane te zostały przystosowane i przeładowane do CBDG. Dane dotyczace podstawowych informacji o punktach badawczych znalazły się w podsystemie PUNKTY BADAWCZE, natomiast wyniki pomiarów w podsystemie ANALIZY; - bazy danych właściwości petrofizycznych skał w północno-zachodniej Polsce prowadzonej w Zakładzie Geofizyki PIG. Baza zawierała dane dotyczące własności petrofizycznych skał, pomierzonych na rdzeniach i próbkach rdzeni pobranych z otworów wiertniczych oraz odkrywek. Dane zostały przeładowane do CBDG w 2002 r.
Nazwa dokumentu: system CBDG - słowniki
Zgodne/niezgodne: zgodny
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: 37f88024-2057-403a-9e13-f5a7c4fcd2b9
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006