INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem GEOFIZYKA WIERTNICZA
Abstrakt: Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem GEOFIZYKA WIERTNICZA jest bazą, w której gromadzone są dane geofizyczne pochodzące z badań wykonanych w otworach wiertniczych z obszaru całej Polski. Podsystem ten jest ściśle powiązany z podsystemem OTWORY. Obecnie baza danych zawiera informacje o karotażach dla 817 otworów wiertniczych, przeniesione z bazy GEOFLOG oraz o prędkościach średnich dla 2508 otworów wiertniczych. Podsystem obsługuje importy i eksporty danych geofizyki wiertniczej w standardowym formacie LAS oraz umożliwia ich wizualizację za pomocą przeglądarki profilowej.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia, geofizyka
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::2180
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Informacje o obiektach wprowadzanych do bazy danych pochodzą z bazy GEOFLOG utworzonej w PIG (J. Szewczyk, D. Gientka i zespół) w latach 1991-1996 zawierającej informacje o profilowaniach geofizycznych w otworach wiertniczych oraz z Bazy Prędkości Średnich prowadzonej w Zakładzie Geofizyki PIG (S. Wronicz, G. Wróbel) zawierającej informacje o prędkościach średnich pomierzonych w trakcie badań sejsmicznych w otworach wiertniczych. Dane kodowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Dokumentacji technicznej podsystemu Geofizyka Wiertnicza" stworzonej przez zespół pracowników CBDG i firmy Jason MacKenzie Sp. z o.o. 2001 r.
Nazwa dokumentu: podsystem CBDG - Geofizyka Wiertnicza - słowniki
Zgodne/niezgodne: zgodny
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: b36ca3df-bea9-4830-aed3-f5276092846c
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006