INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA WYSZUKIWARKA GENERYCZNA
Abstrakt: W skład rozwiązania wchodzi aplikacja CBDGExp.exe, która jest konfigurowana za pomocą plików xml. Umożliwia ona import danych atrybutowych i przestrzennych (obecnie nie używany) z korporacyjnej bazy CBDG (Oracle) do plików csv i shp. Moduł do wyszukiwania danych atrybutowych to aplikacja .NET, której funkcjonalność (źródło danych, zakres wyszukiwania, zakres zwracanych informacji) również konfigurowana jest za pomocą plików xml. Za pomocą aplikacji można uzyskać informację na temat: otworów wiertniczych, geofizyki otworów wiertniczych, sondowań geoelektrycznych, magnetyki, grawimetrii, morskiego profilowania geoficznego, sejsmiki 2D i 3D, dokumentacji geoelektrycznych, złóż, obszarów i terenów górniczych, atlasów geologiczno-inżynierskich, bloków koncesyjnych dla węglowodorów oraz skoroszyty map wydawanych przez PIG-PIB.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: -
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Dane są importowane są z korporacyjnej bazy danych CBDG
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: c819225d-718b-4e53-8078-a6ff98e3348d
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006