INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem PUNKTY BADAWCZE
Abstrakt: Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem PUNKTY BADAWCZE jest bazą, w której gromadzone są informacje o wszelkich punktach badań geologicznych, które nie są otworami wiertniczymi. Dla takich punktów, opisanych w podsystemie, można rejestrować dane litologiczne i stratygraficzne, a związane z nimi wyniki pomiarów i analiz w podsystemie ANALIZY.Dotychczas do podsystemu załadowano znaczną ilość danych o lokalizacji punktów pomiarów grawimetrycznych i magnetycznych. Podsystem PUNKTY BADAWCZE jest ściśle powiązany z podsystemem ANALIZY.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia, geofizyka, grawimetria, magnetometria, badania petrofizyczne
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::2180
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Informacje o obiektach wprowadzanych do bazy danych pochodzą z bazy archiwalnych materiałów magnetycznych i bazy archiwalnych materiałów grawimetrycznych opracowanej przez Przedsiębiorstwo W 2003 r. dane te zostały przystosowane i przeładowane do CBDG. Dane dotyczace podstawowych informacji o punktach badawczych znalazły się w podsystemie PUNKTY BADAWCZE, natomiast wyniki pomiarów w podsystemie ANALIZY.
Nazwa dokumentu: system CBDG - słowniki
Zgodne/niezgodne: zgodny
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: 4342b061-3fea-47d7-adf5-6d381f325e01
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006