INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem RDZENIE WIERTNICZE
Abstrakt: Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem RDZENIE WIERTNICZE jest bazą, w której gromadzone są informacje o skrzynkach z rdzeniami zgromadzonych w Archiwach Rdzeni Wiertniczych i Próbek Geologicznych. Podsystem RDZENIE WIERTNICZE jest ściśle powiązany z podsystemem OTWORY.
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::2180
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Informacje o obiektach wprowadzanych do podsystemu RDZENIE WIERTNICZE zostały pozyskane w latach 2003-2004 w trakcie realizacji projektu inwentaryzacji rdzeni wiertniczych znajdujących się w magazynach rdzeni poza Centralnym Archiwum Geologicznym.
Nazwa dokumentu: system CBDG - słowniki
Zgodne/niezgodne: zgodny
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: 4356d6e8-fbdc-4b3c-bdde-b971e2a6b517
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006