INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem SEJSMIKA
Abstrakt: Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem SEJSMIKA jest bazą metadanych, w której gromadzone są informacje o badaniach sejsmicznych wykonanych w Polsce od roku 1973. Podsystem SEJSMIKA jest powiązany z podsystemem DOKUMENTY, a także z podsystemem przestrzennym CBDG. Zakres informacji przechowywanych w podsystemie SEJSMIKA obejmuje: podstawowe informacje o badaniach sejsmicznych (lokalizacja, rok wykonania, wykonawca iitp.), parametry techniczne wykonanych badań, informację o archiwach, w których przechowywane są wyniki badań oraz informacje o powiązanych z nimi dokumentacjach. Dane te zostały wprowadzone do bazy w ramach projektu "Opracowanie banku danych rejstracji sejsmicznych jako elementu Centralnej Bazy Danych Geologicznych".
SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: geologia, geofizyka, sejsmika
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG::2180
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Informacje o obiektach wprowadzanych do bazy danych pochodzą z firm wykonujących badania sejsmiczne w Polsce, a zostały przekazane do CBDG w ramach projektu "Opracowanie banku danych rejestracji sejsmicznych jako elementu Centralnej Bazy Danych Geologicznych" prowadzonego w latach 2006-2009. Część informacji jest wprowadzana na bieżąco z dokumentacji sejsmicznych napływających do CAG w sposób ciągły.
Nazwa dokumentu: podsystem CBDG - SEJSMIKA - słowniki
Zgodne/niezgodne: zgodny
Nazwa dokumentu: Opracowanie banku danych rejestracji sejsmicznych jako elementu Centralnej Bazy Danych Geologicznych
Zgodne/niezgodne: zgodny
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny
Numer telefonu: +48224592000
Metadane:
Identyfikator: db098cd9-b9c5-4a61-a3ab-e2793800ee9f
Kodowanie:
Nazwa standardu: ISO 19115
Wersja standardu: 2003/cor.1:2006