INFORMACJE PODSTAWOWE:
Tytuł: Jaskinie Polski
Kategoria: -
Abstrakt: Usługa mapowa WMS o nazwie "jaskinie" prezentuje lokalizacje jaskiń zinwentaryzowanych przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi i zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych Geologicznych PIG-PIB. Zawiera ona podstawowe informacje oraz link do aplikacji "Jaskinie Polski" (http://jaskinie.pgi.gov.pl) z danymi szczegółowymi.
Informacje o zasobie:
Typ zasobu: kod [dataset] - zbiór danych
Układ współrzędnych: urn:ogc:def:crs:EPSG:Brak danych:4326
Zakres przestrzenny:
Zasoby powiązane topologicznie

Zawiera:4979