From 1 - 1 / 1
  • Categories    

    Zbiór danych przedstawia typy i podtypy litologiczne osadów powierzchniowych dna morskiego w obrębie polskich obszarów morskich. Klasyfikacja litologiczna wykonana została na podstawie, zmodyfikowanej przez Odział Geologii Morza PIG-PIB, metody Sheparda.