From 1 - 10 / 24
 • Categories  

  Zharmonizowany zbiór danych przedstawia obiekty geofizyczne z zakresu grawimetrii na obszarze Polski. Zbiór danych jest zgodny z modelem INSPIRE Geology - Geophysics.

 • Categories  

  Zharmonizowany zbiór danych przedstawia obiekty geofizyczne z zakresu magnetyki na obszarze Polski. Zbiór danych jest zgodny z modelem INSPIRE Geology - Geophysics.

 • Categories  

  Zharmonizowany zbiór danych przedstawia obiekty geofizyczne z zakresu magnetyki na obszarze Polski. Zbiór danych jest zgodny z modelem INSPIRE Geology - Geophysics.

 • Categories  

  Zharmonizowany zbiór danych przedstawia obiekty geofizyczne z zakresu grawimetrii na obszarze Polski. Zbiór danych jest zgodny z modelem INSPIRE Geology - Geophysics.

 • Categories  

  Zharmonizowany zbiór danych przedstawia obiekty geofizyczne z zakresu magnetyki na obszarze Polski. Zbiór danych jest zgodny z modelem INSPIRE Geology - Geophysics.

 • Categories  

  Zharmonizowany zbiór danych przedstawia odwierty na obszarze Polski. Zbiór danych jest zgodny z modelem INSPIRE Geology – Boreholes.

 • Categories  

  Zharmonizowany zbiór danych przedstawia obiekty geofizyczne z zakresu grawimetrii na obszarze Polski. Zbiór danych jest zgodny z modelem INSPIRE Geology - Geophysics.

 • Categories  

  Zharmonizowany zbiór danych przedstawia obiekty geofizyczne - sejsmiczne na obszarze Polski. Zbiór danych jest zgodny z modelem INSPIRE Geology - Geophysics.

 • Categories  

  Zharmonizowany zbiór danych przedstawia obiekty geofizyczne z zakresu magnetyki na obszarze Polski. Zbiór danych jest zgodny z modelem INSPIRE Geology - Geophysics.

 • Categories  

  Zharmonizowany zbiór danych przedstawia mapę geologiczną Bałtyku w skali 1:200 000 - osady w podłożu. Podstawą wyróżnienia typów osadów była klasyfikacja F.P. Sheparda. Zbiór danych zgodny z modelem INSPIRE Geology – Geologic Map.