From 1 - 10 / 24
 • Categories  

  Zharmonizowany zbiór danych przedstawia strefy zagrożeń geologicznych na obszarze Polski. Zbiór danych jest zgodny z modelem INSPIRE Natural Risk Zones.

 • Categories  

  Zharmonizowany zbiór danych przedstawia obiekty geofizyczne z zakresu magnetyki na obszarze Polski. Zbiór danych jest zgodny z modelem INSPIRE Geology - Geophysics.

 • Categories  

  Seria zharmonizowanych zbiorów danych przedstawiających obiekty geofizyczne na obszarze Polski. Zbiór danych jest zgodny z modelem INSPIRE Geology - Geophysics.

 • Categories  

  Zharmonizowany zbiór danych przedstawia zasoby mineralne na obszarze Polski. Zbiór danych jest zgodny z modelem INSPIRE Mineral Resources.

 • Categories  

  Zharmonizowany zbiór danych przedstawia mapę geologiczną Bałtyku w skali 1:200 000 - osady w podłożu. Podstawą wyróżnienia typów osadów była klasyfikacja F.P. Sheparda. Zbiór danych zgodny z modelem INSPIRE Geology – Geologic Map.

 • Categories  

  Zharmonizowany zbiór danych przedstawia rodzaje osadów powierzchniowych dna morskiego w obrębie polskich obszarów morskich. Zbiór danych jest zgodny z modelem INSPIRE Sea Regions – Sea Bed Area.

 • Categories  

  Zharmonizowany zbiór danych przedstawia obiekty geofizyczne z zakresu grawimetrii na obszarze Polski. Zbiór danych jest zgodny z modelem INSPIRE Geology - Geophysics.

 • Categories  

  Zharmonizowany zbiór danych przedstawia obiekty geofizyczne z zakresu magnetyki na obszarze Polski. Zbiór danych jest zgodny z modelem INSPIRE Geology - Geophysics.

 • Categories  

  Zharmonizowany zbiór danych przedstawia obiekty geofizyczne z zakresu grawimetrii na obszarze Polski. Zbiór danych jest zgodny z modelem INSPIRE Geology - Geophysics.

 • Categories  

  Zharmonizowany zbiór danych przedstawia zasoby energetyczne na obszarze Polski. Zbiór danych jest zgodny z modelem INSPIRE Energy Resources.