From 1 - 5 / 5
 • Categories    

  Baza danych dotycząca surowców mineralnych Polski oraz eksploatacji złóż. Umożliwia dostęp do informacji na temat złóż, w tym szczegółów na temat złóża, danych podstawowych dotyczących kopaliny, zasobów oraz wydobycia, informacji z zakresu gospodarki surowcami: danych o krajowym eksporcie i imporcie surowców, wielkosci produkcji oraz zużycia. Opisywany zasób pochodzi bazy MIDAS i został poddany selekcji i transformacji na potrzeby międzynarodowego projektu Mintell4eu. Zgromadzone dane są własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez właściwego ministra odpowiedzialnego za geologię.

 • Categories    

  Usługa pobierania umożliwiająca pobieranie danych z Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS/ROG. Usługa wykorzystuje interfejs WFS OGC w wersji 2.0.0. Opisywany zasób pochodzi bazy MIDAS i został poddany selekcji i transformacji na potrzeby międzynarodowego projektu Mintell4eu. Zgromadzone dane są własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez właściwego ministra odpowiedzialnego za geologię.

 • Categories  

  This service enables viewing of the System of management and protection of mineral resources in Poland MIDAS and ROG. ROG is an integral part of the MIDAS system. The service complies with the INSPIRE View Service specification requirements. The service uses the WMS OGC 1.3.0 interface.

 • Categories  

  Usługa pobierania umożliwiająca pobieranie danych z Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS. Usługa wykorzystuje interfejs WFS OGC w wersji 2.0.0.

 • Categories  

  The database containing information on mineral and energy resources of Poland and the exploitation of deposits. It provides access to information on: - deposits (deposits details, data on raw material, deposits resources and output); - mining areas and mining countries as well as related concessions; - mineral resources management (domestic export and import of ra materials, world production, demand, export and import of selected raw materials); - deposits location on the map of Poland.