Keyword

geologia

24 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Service types
Scale
From 1 - 10 / 24
 • Categories    

  Usługa przeglądania danych podsystemu Otwory Centralnej Bazy Danych Geologicznych. Usługa spełnia wymagania specyfikacji INSPIRE dla usług przeglądania (INSPIRE View Service). Usługa wykorzystuje interfejs WMS OGC w wersji 1.3.0.

 • Categories    

  Usługa pobierania umożliwiająca pobieranie danych z podsystemu Otwory CBDG. Usługa wykorzystuje interfejs WFS OGC w wersji 2.0.0.

 • Categories    

  Baza danych Systemu OsłonyPrzeciwOsuwiskowej zawiera informacje o osuwiskach i terenach zagrożonych ruchami masowymi.

 • Categories    

  Usługa pobierania umożliwiająca pobieranie danych INSPIRE dla Centralnej Bazy Danych Geologicznych Podsystem Otwory. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1.

 • Categories    

  Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG) jest największym w Polsce zbiorem cyfrowych danych geologicznych. Są to między innymi szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych.

 • Categories    

  Baza danych dotycząca surowców mineralnych Polski oraz eksploatacji złóż. Umożliwia dostęp do informacji na temat złóż, w tym szczegółów na temat złóża, danych podstawowych dotyczących kopaliny, zasobów oraz wydobycia, informacji z zakresu gospodarki surowcami: danych o krajowym eksporcie i imporcie surowców, wielkosci produkcji oraz zużycia. Opisywany zasób pochodzi bazy MIDAS i został poddany selekcji i transformacji na potrzeby międzynarodowego projektu Mintell4eu. Zgromadzone dane są własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez właściwego ministra odpowiedzialnego za geologię.

 • Categories  

  The Major Groundwater Reservoir Database contains a classification of Major Groundwater Reservoirs according to the following criteria: resource utilisation, degree of anthropogenic transformations, resistance to contaminants, economic aspect of protective recommendations and water payment rates. The primary purpose of the new map of Major Groundwater Reservoirs is to present updated study results for Major Groundwater Reservoirs in Poland. A distinctive feature of the Major Groundwater Reservoir map developed by the Polish Geological Institute is its up-to-date information based on GIS layers (updated annually).

 • Categories  

  View service for Major Groundwater Reservoir Database. Database contains a classification of Major Groundwater Reservoirs according to the following criteria: resource utilisation, degree of anthropogenic transformations, resistance to contaminants, economic aspect of protective recommendations and water payment rates. The primary purpose of the new map of Major Groundwater Reservoirs is to present updated study results for Major Groundwater Reservoirs in Poland. A distinctive feature of the Major Groundwater Reservoir map developed by the Polish Geological Institute is its up-to-date information based on GIS layers (updated annually). The service complies with the INSPIRE View Service specification requirements. The service uses the WMS OGC 1.3.0 interface.

 • Categories  

  Viewing service of the HYDRO Bank. The service complies with the INSPIRE View Service specification requirements. The service uses the WMS OGC 1.3.0 interface.

 • Categories  

  This service enabling viewing the database of the Landslide Protection System, which contains information on landslides and hazard areas of the mass movements. The service uses the WMS OGC 1.3.0 interface.