From 1 - 10 / 15
 • Categories  

  Viewing service of the HYDRO Bank. The service complies with the INSPIRE View Service specification requirements. The service uses the WMS OGC 1.3.0 interface.

 • Categories  

  The database containing information on mineral and energy resources of Poland and the exploitation of deposits. It provides access to information on: - deposits (deposits details, data on raw material, deposits resources and output); - mining areas and mining countries as well as related concessions; - mineral resources management (domestic export and import of ra materials, world production, demand, export and import of selected raw materials); - deposits location on the map of Poland.

 • Categories  

  This service enables viewing the INSPIRE “Geological map of Poland in 1:1 000 000” theme for the territory of Poland. The service complies with the INSPIRE View Service specification requirements. The service uses the WMS OGC 1.3.0 interface.

 • Categories  

  The HYDRO Bank is a hydrogeological database, which collects documentation data on boreholes, intakes and springs of regular, mineral and thermal groundwaters from the area of Poland. The information stored in the database includes: location of the hydrogeological feature (borehole, spring), hydrogeological measurements and calculations, basic drilling and lithostratigraphic data, physicochemical data of groundwater samples.

 • Categories  

  The Major Groundwater Reservoir Database contains a classification of Major Groundwater Reservoirs according to the following criteria: resource utilisation, degree of anthropogenic transformations, resistance to contaminants, economic aspect of protective recommendations and water payment rates. The primary purpose of the new map of Major Groundwater Reservoirs is to present updated study results for Major Groundwater Reservoirs in Poland. A distinctive feature of the Major Groundwater Reservoir map developed by the Polish Geological Institute is its up-to-date information based on GIS layers (updated annually).

 • Categories  

  This service downloads data of The System of management and protection of mineral resources in Poland MIDAS and ROG. The service uses the WFS OGC 2.0.0 interface.

 • Categories  

  This service enables viewing of the System of management and protection of mineral resources in Poland MIDAS and ROG. ROG is an integral part of the MIDAS system. The service complies with the INSPIRE View Service specification requirements. The service uses the WMS OGC 1.3.0 interface.

 • Categories    

  Baza danych dotycząca surowców mineralnych Polski oraz eksploatacji złóż. Umożliwia dostęp do informacji na temat złóż, w tym szczegółów na temat złóża, danych podstawowych dotyczących kopaliny, zasobów oraz wydobycia, informacji z zakresu gospodarki surowcami: danych o krajowym eksporcie i imporcie surowców, wielkosci produkcji oraz zużycia. Opisywany zasób pochodzi bazy MIDAS i został poddany selekcji i transformacji na potrzeby międzynarodowego projektu Mintell4eu. Zgromadzone dane są własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez właściwego ministra odpowiedzialnego za geologię.

 • Categories    

  Usługa przeglądania danych podsystemu Otwory Centralnej Bazy Danych Geologicznych. Usługa spełnia wymagania specyfikacji INSPIRE dla usług przeglądania (INSPIRE View Service). Usługa wykorzystuje interfejs WMS OGC w wersji 1.3.0.

 • Categories    

  Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG) jest największym w Polsce zbiorem cyfrowych danych geologicznych. Są to między innymi szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych.