Topic
 

oceans

1 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Provided by
Years
Formats
Representation types
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Zharmonizowany zbiór danych przedstawia rodzaje osadów powierzchniowych dna morskiego w obrębie polskich obszarów morskich. Zbiór danych jest zgodny z modelem INSPIRE Sea Regions – Sea Bed Area.