cl_maintenanceAndUpdateFrequency

monthly

3 record(s)
 
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Representation types
Update frequencies
status
From 1 - 3 / 3
  • Categories  

    Baza danych zawiera dane o punktach badawczych - stacjach hydrogeologicznych I i II rzędu, wyniki pomiarów głębokości zwierciadła wód podziemnych (wydajności źródeł) oraz wyniki analiz chemicznych wykonanych w celu oceny stanu technicznego otworów. Pomiary w stacjach hydrogeologicznych I rzędu wykonywane są codziennie 06:00 UTC; wybrane stacje wyposażone są w urządzenia pomiaru automatycznego. Pomiary w stacjach hydrogeologicznych II rzędu wykonywane są w poniedziałki o godz. 06:00 UTC.

  • Categories  

    Baza Danych Automatycznych Monitoring Wód Podziemnych zawiera wyniki pomiarów głębokości [m n.p.m.] do zwierciadła wody podziemnej (monitoring ilościowy w ramach zadań psh), wyniki pomiarów temperatury wody w otworze (piezometrze), wyniki pomiarów ciśnienia atmosferycznego.

  • Categories  

    Baza danych zawiera dane o punktach obserwujących wody podziemne w rejonach przygranicznych między Polską a: Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Rebupliką Słowacką, Ukrainą, Białorusią, Republiką Litewską, Federacją Rosyjską oraz wyniki pomiarów głębokości zwierciadła wód podziemnych i analiz chemicznych.