cl_maintenanceAndUpdateFrequency

weekly

1 record(s)
 
Type of resources
Topics
Provided by
Update frequencies
status
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    W skład rozwiązania wchodzi aplikacja CBDGExp.exe, która jest konfigurowana za pomocą plików xml. Umożliwia ona import danych atrybutowych i przestrzennych (obecnie nie używany) z korporacyjnej bazy CBDG (Oracle) do plików csv i shp. Moduł do wyszukiwania danych atrybutowych to aplikacja .NET, której funkcjonalność (źródło danych, zakres wyszukiwania, zakres zwracanych informacji) również konfigurowana jest za pomocą plików xml. Za pomocą aplikacji można uzyskać informację na temat: otworów wiertniczych, geofizyki otworów wiertniczych, sondowań geoelektrycznych, magnetyki, grawimetrii, morskiego profilowania geoficznego, sejsmiki 2D i 3D, dokumentacji geoelektrycznych, złóż, obszarów i terenów górniczych, atlasów geologiczno-inżynierskich, bloków koncesyjnych dla węglowodorów oraz skoroszyty map wydawanych przez PIG-PIB.