From 1 - 10 / 230
 • Categories  

  Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 - Plansza A przedstawia w formie kartograficznej dane dotyczące środowiska. Zawierają się one w czterech podstawowych grupach tematycznych: złoża kopalin (kopaliny, złoża udokumentowane, perspektywy i prognozy, górnictwo i przetwórstwo kopalin), wody (wody powierzchniowe, wody podziemne, strefa wybrzeża morskiego), warunki podłoża (warunki budowlane, gleby chronione, obszary leśne), ochrona środowiska (ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa kulturowego).

 • Categories  

  Geoenvironmental Map of Poland at a scale of 1:50 000 - Part B depicts environmental data in cartographic way. These are grouped in 2 themes: environmental geochemistry (processed data on geochemistry of soils and aquatic sediments - location of sampling, soil pollution with heavy metals and radioactive elements, soil contamination with organic compounds, aquatic sediment contamination with heavy metals, radon emanation level) and waste storage (areas predisposed to locate landfills).

 • Categories  

  Geoenvironmental Map of Poland at a scale of 1:50 000 - Part B depicts environmental data in cartographic way. These are grouped in 2 themes: environmental geochemistry (processed data on geochemistry of soils and aquatic sediments - location of sampling, soil pollution with heavy metals and radioactive elements, soil contamination with organic compounds, aquatic sediment contamination with heavy metals, radon emanation level) and waste storage (areas predisposed to locate landfills).

 • Categories  

  Geoenvironmental Map of Poland at a scale of 1:50 000 - Part B depicts environmental data in cartographic way. These are grouped in 2 themes: environmental geochemistry (processed data on geochemistry of soils and aquatic sediments - location of sampling, soil pollution with heavy metals and radioactive elements, soil contamination with organic compounds, aquatic sediment contamination with heavy metals, radon emanation level) and waste storage (areas predisposed to locate landfills).

 • Categories  

  Geoenvironmental Map of Poland at a scale of 1:50 000 - Part B depicts environmental data in cartographic way. These are grouped in 2 themes: environmental geochemistry (processed data on geochemistry of soils and aquatic sediments - location of sampling, soil pollution with heavy metals and radioactive elements, soil contamination with organic compounds, aquatic sediment contamination with heavy metals, radon emanation level) and waste storage (areas predisposed to locate landfills).

 • Categories  

  Geoenvironmental Map of Poland at a scale of 1:50 000 - Part B depicts environmental data in cartographic way. These are grouped in 2 themes: environmental geochemistry (processed data on geochemistry of soils and aquatic sediments - location of sampling, soil pollution with heavy metals and radioactive elements, soil contamination with organic compounds, aquatic sediment contamination with heavy metals, radon emanation level) and waste storage (areas predisposed to locate landfills).

 • Categories  

  Geoenvironmental Map of Poland at a scale of 1:50 000 - Part A depicts environmental data in cartographic way. These are grouped in 4 themes: mineral deposits (deposits, recognition of minerals, mining and processing of minerals), water (surface and ground waters, seashore), land use (utility of the ground for constructional use, protected soil, forest areas), environmental protection (protection of nature and landscape, protection of cultural heritage).

 • Categories  

  Geoenvironmental Map of Poland at a scale of 1:50 000 - Part B depicts environmental data in cartographic way. These are grouped in 2 themes: environmental geochemistry (processed data on geochemistry of soils and aquatic sediments - location of sampling, soil pollution with heavy metals and radioactive elements, soil contamination with organic compounds, aquatic sediment contamination with heavy metals, radon emanation level) and waste storage (areas predisposed to locate landfills).

 • Categories  

  Geoenvironmental Map of Poland at a scale of 1:50 000 - Part A depicts environmental data in cartographic way. These are grouped in 4 themes: mineral deposits (deposits, recognition of minerals, mining and processing of minerals), water (surface and ground waters, seashore), land use (utility of the ground for constructional use, protected soil, forest areas), environmental protection (protection of nature and landscape, protection of cultural heritage).

 • Categories  

  Geoenvironmental Map of Poland at a scale of 1:50 000 - Part A depicts environmental data in cartographic way. These are grouped in 4 themes: mineral deposits (deposits, recognition of minerals, mining and processing of minerals), water (surface and ground waters, seashore), land use (utility of the ground for constructional use, protected soil, forest areas), environmental protection (protection of nature and landscape, protection of cultural heritage).