From 1 - 10 / 140
 • Categories  

  Mapa Litogenetyczna Polski jest to seryjna mapa całego kraju, przedstawiająca litologię i genezę utworów występujących na powierzchni terenu oraz wybrane zjawiska geodynamiczne, antropogeniczne i hydrogeologiczne. Mapa powinna być wykorzystywana do sporządzania ogólnych opracowań geologicznych, sozologicznych, planistycznych i geoturystycznych, do typowania obszarów występowania surowców skalnych oraz do waloryzacji i wyznaczania obszarów opracowań szczegółowych.

 • Categories  

  Mapa Litogenetyczna Polski jest to seryjna mapa całego kraju, przedstawiająca litologię i genezę utworów występujących na powierzchni terenu oraz wybrane zjawiska geodynamiczne, antropogeniczne i hydrogeologiczne. Mapa powinna być wykorzystywana do sporządzania ogólnych opracowań geologicznych, sozologicznych, planistycznych i geoturystycznych, do typowania obszarów występowania surowców skalnych oraz do waloryzacji i wyznaczania obszarów opracowań szczegółowych.

 • Categories  

  Mapa Litogenetyczna Polski jest to seryjna mapa całego kraju, przedstawiająca litologię i genezę utworów występujących na powierzchni terenu oraz wybrane zjawiska geodynamiczne, antropogeniczne i hydrogeologiczne. Mapa powinna być wykorzystywana do sporządzania ogólnych opracowań geologicznych, sozologicznych, planistycznych i geoturystycznych, do typowania obszarów występowania surowców skalnych oraz do waloryzacji i wyznaczania obszarów opracowań szczegółowych.

 • Categories  

  Mapa Litogenetyczna Polski jest to seryjna mapa całego kraju, przedstawiająca litologię i genezę utworów występujących na powierzchni terenu oraz wybrane zjawiska geodynamiczne, antropogeniczne i hydrogeologiczne. Mapa powinna być wykorzystywana do sporządzania ogólnych opracowań geologicznych, sozologicznych, planistycznych i geoturystycznych, do typowania obszarów występowania surowców skalnych oraz do waloryzacji i wyznaczania obszarów opracowań szczegółowych.

 • Categories  

  Mapa Litogenetyczna Polski jest to seryjna mapa całego kraju, przedstawiająca litologię i genezę utworów występujących na powierzchni terenu oraz wybrane zjawiska geodynamiczne, antropogeniczne i hydrogeologiczne. Mapa powinna być wykorzystywana do sporządzania ogólnych opracowań geologicznych, sozologicznych, planistycznych i geoturystycznych, do typowania obszarów występowania surowców skalnych oraz do waloryzacji i wyznaczania obszarów opracowań szczegółowych.

 • Categories  

  Mapa Litogenetyczna Polski jest to seryjna mapa całego kraju, przedstawiająca litologię i genezę utworów występujących na powierzchni terenu oraz wybrane zjawiska geodynamiczne, antropogeniczne i hydrogeologiczne. Mapa powinna być wykorzystywana do sporządzania ogólnych opracowań geologicznych, sozologicznych, planistycznych i geoturystycznych, do typowania obszarów występowania surowców skalnych oraz do waloryzacji i wyznaczania obszarów opracowań szczegółowych.

 • Categories  

  Lithogenetic Map of Poland at 1:50k scale is derived from Detailed Geological map of Poland at 1:50k scale. Lithogenetic Map of Poland presents lithology and genesis of formations covering surface, and chosen geodynamical, hydrogeological and anthropogenic phenomena. It will also be used in the process of initial valuation of ground for future investments and evaluation of ground for further detailed analysis.

 • Categories  

  Lithogenetic Map of Poland at 1:50k scale is derived from Detailed Geological map of Poland at 1:50k scale. Lithogenetic Map of Poland presents lithology and genesis of formations covering surface, and chosen geodynamical, hydrogeological and anthropogenic phenomena. It will also be used in the process of initial valuation of ground for future investments and evaluation of ground for further detailed analysis.

 • Categories  

  Lithogenetic Map of Poland at 1:50k scale is derived from Detailed Geological map of Poland at 1:50k scale. Lithogenetic Map of Poland presents lithology and genesis of formations covering surface, and chosen geodynamical, hydrogeological and anthropogenic phenomena. It will also be used in the process of initial valuation of ground for future investments and evaluation of ground for further detailed analysis.

 • Categories  

  Lithogenetic Map of Poland at 1:50k scale is derived from Detailed Geological map of Poland at 1:50k scale. Lithogenetic Map of Poland presents lithology and genesis of formations covering surface, and chosen geodynamical, hydrogeological and anthropogenic phenomena. It will also be used in the process of initial valuation of ground for future investments and evaluation of ground for further detailed analysis.