From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    Usługa mapowa WMS o nazwie "jaskinie" prezentuje lokalizacje jaskiń zinwentaryzowanych przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi i zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych Geologicznych PIG-PIB. Zawiera ona podstawowe informacje oraz link do aplikacji "Jaskinie Polski" (http://jaskinie.pgi.gov.pl) z danymi szczegółowymi.

  • Categories  

    Usługa pobierania WFS o nazwie "jaskinie" prezentuje lokalizacje jaskiń zinwentaryzowanych przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi i zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych Geologicznych PIG-PIB. Zawiera ona podstawowe informacje oraz link do aplikacji "Jaskinie Polski" (http://jaskinie.pgi.gov.pl) z danymi szczegółowymi.