From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich to ponad 300 000 otworów geologiczno-inżynierskich. Baza obejmuje 16 obszarów Polski zgodnie z listą poniżej: Atlas geologiczno-inżynierski Warszawy Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji katowickiej Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji trójmiejskiej Gdańsk-Sopot-Gdynia Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji krakowskiej Atlas geologiczno-inżynierski Poznania Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji wrocławskiej Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji Rybnik-Jastrzębie Zdrój-Żory Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji łódzkiej Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji Wałbrzych-Świebodzice-Kamienna Góra Atlas geologiczno-inżynierski wybranych obszarów polskiej strefy brzegowej - rejon klifów gdyńskich (Orłowo – I11, Oksywie-Babie Doły – I12) (projekt pilotażowy) Atlas geologiczno-inżynierski wybranych obszarów polskiej strefy brzegowej - rejon klifów kaszubskich (Cetniewo-Jastrzębia Góra) (projekt pilotażowy) Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji Bydgoszcz Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji Koszalin Atlas geologiczno-inżynierski województwa mazowieckiego - powiat piaseczyński (projekt pilotażowy) Atlas geologiczno-inżynierski województwa mazowieckiego - powiat płocki (projekt pilotażowy) Dla każdego obszaru wykonano szereg map tematycznych w skali 1:10 000: Mapa dokumentacyjna Mapa serii geologiczno-inżynierskich na głębokości 1 m p.p.t. Mapa serii geologiczno-inżynierskich na głębokości 2 m p.p.t. Mapa serii geologiczno-inżynierskich na głębokości 4 m p.p.t. Mapa serii geologiczno-inżynierskich na głębokości 5 m p.p.t. Mapa gruntów antropogenicznych Mapa warunków budowlanych na głębokości 2 m p.p.t. Mapa głębokości do pierwszego zwierciadła wody podziemnej Mapa zagospodarowania powierzchni Mapa terenów zagrożonych i chronionych Mapa warunków górniczych Mapa zagrożeń geologicznych Dla każdego obszaru wykonano szereg map tematycznych w skali 1:100 000: Mapa lokalizacyjna Mapa geomorfologiczna Mapa zakresu udokumentowania