From 1 - 3 / 3
  • Categories  

    Centralna Baza Danych Geologicznych – podsystem JASKINIE jest bazą, w której gromadzone są dokumentacje jaskiń i podobnych obiektów przyrodniczych z obszaru Polski. Dane pochodzą z prac inwentaryzacyjnych prowadzonych przez polskich speleologów pod kierunkiem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Dokumentacje zawierają zestandaryzowane dane lokalizacyjne, morfometryczne, bibliograficzne, przyrodnicze (geologia, hydrologia, biologia, archeologia, klimatologia i ochrona środowiska), opisowe (historia badań, eksploracji i dokumentowania) oraz załączniki graficzne (plany, przekroje i zdjęcia) według stanu wiedzy na rok, w którym je opracowano lub zaktualizowano. Dane są udostępniane nieodpłatnie poprzez serwis "Jaskinie Polski" oraz aplikacje mapowe: standardową i mobilną. Dostęp do danych przestrzennych zapewniany jest w postaci usług mapowych WMS i WFS oraz w formacie plików SHP. Do roku 2016 upubliczniono dokumentacje dla ok. 90% jaskiń zinwentaryzowanych na terenie Polski, tj. dla 1450 obiektów z obszaru Karpat, Tatr, Pienin, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Regionu Świętokrzyskiego, Niecki Nidziańskiej, Niżu Polskiego oraz Sudetów.

  • Categories  

    Usługa prezentuje serię map geologiczno-turystycznych parków narodowych i krajobrazowych wykonaną przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zamówienie Ministerstwa Środowiska ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mapy opracowano na podstawie materiałów archiwalnych i prac przeprowadzonych w terenie. Składają się one z kilku warstw o tematyce geologicznej i turystycznej.

  • Categories  

    Usługa mapowa WMS o nazwie "jaskinie" prezentuje lokalizacje jaskiń zinwentaryzowanych przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi i zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych Geologicznych PIG-PIB. Zawiera ona podstawowe informacje oraz link do aplikacji "Jaskinie Polski" (http://jaskinie.pgi.gov.pl) z danymi szczegółowymi.