From 1 - 4 / 4
 • Categories  

  Usługa wyszukiwania metadanych branżowych PIG-PIB zapewnia dostęp interfejsu OGC CSW dla branżowych zasobów danych przestrzennych PIG-PIB. Usługa publikuje metadane zbiorów i serii zbiorów danych przestrzennych jak również również metadane usług geoinformacyjnych. Usługa jak również portal stanowiący aplikację kliencką pozwala na odnajdowanie i przeglądanie metadanych zasobów branżowych PIG-PIB.

 • Categories  

  Usługa prezentuje serię map geologiczno-turystycznych parków narodowych i krajobrazowych wykonaną przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zamówienie Ministerstwa Środowiska ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mapy opracowano na podstawie materiałów archiwalnych i prac przeprowadzonych w terenie. Składają się one z kilku warstw o tematyce geologicznej i turystycznej.

 • Categories  

  Usługa pobierania WFS o nazwie "jaskinie" prezentuje lokalizacje jaskiń zinwentaryzowanych przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi i zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych Geologicznych PIG-PIB. Zawiera ona podstawowe informacje oraz link do aplikacji "Jaskinie Polski" (http://jaskinie.pgi.gov.pl) z danymi szczegółowymi.

 • Categories  

  Usługa mapowa WMS o nazwie "jaskinie" prezentuje lokalizacje jaskiń zinwentaryzowanych przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi i zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych Geologicznych PIG-PIB. Zawiera ona podstawowe informacje oraz link do aplikacji "Jaskinie Polski" (http://jaskinie.pgi.gov.pl) z danymi szczegółowymi.