Referencje do pojęć słów kluczowych słownika GEMET i Rejestru INSPIRE:
Słowo kluczowe: Urządzenia do monitorowania środowiska (GEMET - INSPIRE themes, version 1.0)
URL: -
Słowo kluczowe: environmental monitoring facilities (GEMET - INSPIRE themes, version 1.0)
URL: -
Słowo kluczowe: Groundwater (INSPIRE - Glossary, version 3)
URL: -
Informacje o zasobie:
Identyfikator zasobu: PL.PGI/ZD.C.3987
Referencyjny układ współrzędnych: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: monitoring
Nazwa dokumentu: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych
Zgodność ze specyfikacją: Zgodny ze specyfikacją
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
Adres: Rakowiecka 4, Warszawa, 00-975, Polska
Metadane:
Identyfikator metadanych: 2d6d9c66-0d99-451b-a3ee-87dee575f982
Data modyfikacji metadanych: 2017-12-01T13:52:13
Kodowanie metadanych źródłowych:
Nazwa standardu metadanych źródłowych:
Wersja standardu metadanych źródłowych: