Referencje do pojęć słów kluczowych słownika GEMET i Rejestru INSPIRE:
Słowo kluczowe: -
Słowo kluczowe: -
INNE SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: osuwiska, osuwiska, ruchy masowe, ruchy masowe, tereny zagrożone, tereny zagrożone, SOPO, SOPO, geologia, geologia, PIG-PIB, PIG-PIB, INSPIRE, INSPIRE
Informacje o zasobie:
Identyfikator zasobu: http://dane.pgi.gov.pl/id/dataset/PL.ZIPGL.5067/SOPO
Referencyjny układ współrzędnych: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2180
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: http://geoportal.pgi.gov.pl/css/sopo/images/charakterystyka_danych_SOPO_10k.pdf
Nazwa dokumentu: -
URL dokumentu: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
Zgodność ze specyfikacją: Niezgodny ze specyfikacją
Nazwa dokumentu: INSPIRE Data Specification on Natural Risk Zones – Technical Guidelines
Zgodność ze specyfikacją: Niezgodny ze specyfikacją
Nazwa dokumentu: -
URL dokumentu: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
Zgodność ze specyfikacją: Niezgodny ze specyfikacją
Nazwa dokumentu: INSPIRE Data Specification on Natural Risk Zones – Technical Guidelines
Zgodność ze specyfikacją: Niezgodny ze specyfikacją
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji:
Metadane:
Identyfikator metadanych: 3c178eba-265d-46c6-813a-66e1710a2619
Data modyfikacji metadanych: 2023-04-17T11:09:56
Kodowanie metadanych źródłowych:
Nazwa standardu metadanych źródłowych: ISO 19115
Wersja standardu metadanych źródłowych: 2003/cor.1:2006