Referencje do pojęć słów kluczowych słownika GEMET i Rejestru INSPIRE:
Słowo kluczowe: -
Słowo kluczowe: -
Słowo kluczowe: -
Słowo kluczowe: -
Słowo kluczowe: -
Słowo kluczowe: -
INNE SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: MIDAS, MIDAS, obszary górnicze, obszary górnicze, tereny górnicze, tereny górnicze, złoża, złoża, surowce, surowce, geologia, geologia, PIG-PIB, PIG-PIB, INSPIRE, INSPIRE
Informacje o zasobie:
Identyfikator zasobu: http://dane.pgi.gov.pl/id/dataset/PL.ZIPGL.326/MIDAS-Mintell4eu
Referencyjny układ współrzędnych: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: source: System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS: http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web http://metadane-inspire.pgi.gov.pl/geonetwork/srv/pol/main.home?uuid=29bb3786-3e34-11e4-9d9f-164230d1df67
Nazwa dokumentu: -
URL dokumentu: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
Zgodność ze specyfikacją: Zgodny ze specyfikacją
Nazwa dokumentu: INSPIRE Data Specification on Mineral Resources – Technical Guidelines
Zgodność ze specyfikacją: Zgodny ze specyfikacją
Nazwa dokumentu: INSPIRE Data Specification on Energy Resources – Technical Guidelines
Zgodność ze specyfikacją: Zgodny ze specyfikacją
Nazwa dokumentu: -
URL dokumentu: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
Zgodność ze specyfikacją: Zgodny ze specyfikacją
Nazwa dokumentu: INSPIRE Data Specification on Mineral Resources – Technical Guidelines
Zgodność ze specyfikacją: Zgodny ze specyfikacją
Nazwa dokumentu: INSPIRE Data Specification on Energy Resources – Technical Guidelines
Zgodność ze specyfikacją: Zgodny ze specyfikacją
Nazwa dokumentu: -
URL dokumentu: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
Zgodność ze specyfikacją: Zgodny ze specyfikacją
Nazwa dokumentu: INSPIRE Data Specification on Mineral Resources – Technical Guidelines
Zgodność ze specyfikacją: Zgodny ze specyfikacją
Nazwa dokumentu: INSPIRE Data Specification on Energy Resources – Technical Guidelines
Zgodność ze specyfikacją: Zgodny ze specyfikacją
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji:
Metadane:
Identyfikator metadanych: 795e54e6-eca2-41bc-b43f-951f8ec5121a
Data modyfikacji metadanych: 2023-04-17T11:10:39
Kodowanie metadanych źródłowych:
Nazwa standardu metadanych źródłowych: ISO 19115
Wersja standardu metadanych źródłowych: 2003/cor.1:2006