Referencje do pojęć słów kluczowych słownika GEMET i Rejestru INSPIRE:
Słowo kluczowe: Geologia (GEMET - INSPIRE themes, version 1.0)
URL: -
Słowo kluczowe: Zagospodarowanie przestrzenne (GEMET - INSPIRE themes, version 1.0)
URL: -
Słowo kluczowe: Geology (GEMET - INSPIRE themes, version 1.0)
URL: -
Słowo kluczowe: Land use (GEMET - INSPIRE themes, version 1.0)
URL: -
Informacje o zasobie:
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: Pierwsze wydanie w postaci bazy danych
Nazwa dokumentu: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych
Zgodność ze specyfikacją: Brak oceny zgodności
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Adres: Jagiellońska 76, Warszawa, 03-301, Polska
Metadane:
Identyfikator metadanych: b9c1cc47-dd89-4113-b844-dd5c563d313c
Data modyfikacji metadanych: 2018-06-29T14:13:45
Kodowanie metadanych źródłowych:
Nazwa standardu metadanych źródłowych: ISO 19115
Wersja standardu metadanych źródłowych: 2003/cor.1:2010