Referencje do pojęć słów kluczowych słownika GEMET i Rejestru INSPIRE:
Słowo kluczowe: geologia (GEMET - INSPIRE themes, version 1.0)
URL: -
Słowo kluczowe: geology (GEMET - INSPIRE themes, version 1.0)
URL: -
INNE SŁOWA KLUCZOWE:
Słowa kluczowe: jaskinie, speleologia, kartografia podziemna
Informacje o zasobie:
Kategoria: -
Identyfikator zasobu: PL.PGI.UD.C.04009
Referencyjny układ współrzędnych: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
Zakres przestrzenny:
Jakość danych:
Informacje na temat danych źródłowych: -
Nazwa dokumentu: Web Feature Service Implementation Specification
Zgodność ze specyfikacją: Zgodny ze specyfikacją
Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
Adres: Rakowiecka 4, Warszawa, 00-975, Polska
Metadane:
Identyfikator metadanych: 783ee8c4-b675-11e6-80f5-76304dec7eb7
Data modyfikacji metadanych: 2017-06-23T07:17:34
Kodowanie metadanych źródłowych:
Nazwa standardu metadanych źródłowych: ISO 19115
Wersja standardu metadanych źródłowych: 1.0